XIX Konferencja Naukowo-Techniczna

http://radiowarszawa.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/recykling-eko-ekologia-300x300.jpgPole tekstowe: RECYRKULACJA

Pole tekstowe: 2017

Pole tekstowe: W BUDOWIE MASZYN

BYDGOSZCZ, 25-25 wrzesień 2017r.

 

Szanowni Państwo!

 

We wrześniu 2017 roku odbędzie się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna - Recyrkulacja w Budowie Maszyn. W tym roku hasłem przewodnim będzie materiał, proces, system. Pragniemy podkreślić, że Konferencja ta jest organizowana od 1991 roku jako ICMR: International Conference on Machines Recycling.

Podstawowym i osiągniętym celem, przyjętym przez organizatorów Konferencji, była kontynuacja dotychczasowych działań, wymiana doświadczeń, a także dalsza integracja środowiska specjalistów nauki i przemysłu, związanych z inżynierią recyrkulacji oraz recyklingu.

W imieniu własnym, Komitetu Programowo-Recenzenckiego i Komitetu Organizacyjnego pragnę złożyć serdeczne podziękowania za Państwa aktywny udział, wkład i zaangażowanie w naszą Konferencję. Jestem przekonany, że zarówno ogólny temat Konferencji, jak również zagadnienia szczegółowe podjęte podczas dyskusji to ważne aspekty stojące dzisiaj przed nami. Poszczególne sesje Konferencji były dla wszystkich uczestników nie tylko okazją wymiany opinii, ale także inspirującym doświadczeniem.

Z pozdrowieniem od organizatorów

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

logoicmr

 

Komunikat nr 1     Zaproszenie

 

HONOROWY PATRONAT ORGANIZOWANEJ KONFERENCJI:

Prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI - J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy